* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia

„Nawet najlepszy sokół nic nie złowi,
je
żeli mu nie pozwolisz wzlecieć.”

                            przysłowie japońskie

 

Za ucznia uzdolnionego uważamy, takiego ucznia, który ma cechy pozwalające na wszechstronny rozwój, łatwość zdobywania wiedzy i umiejętności. To uczeń, który wykazuje ponadprzeciętny poziom rozwoju intelektualnego połączony z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji. Uczeń taki cechuje się błyskotliwością, kreatywnością, samodzielnością, proponuje niekonwencjonalne rozwiązania i potrafi zastosować je w praktyce.

W roku szkolnym 2007/2008 szkoła nasza rozpoczęła starania o przyjęcie do sieci szkół wspierających uzdolnienia i rozwijających zainteresowania. Od tego czasu wiele się zmieniło. Opracowaliśmy Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań, dokonaliśmy zmian w dokumentach szkolnych, wzięliśmy udział w wielu formach doskonalenia mających na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w tym zakresie, a co najważniejsze – z każdym kolejnym rokiem nauki udaje się nam coraz lepiej diagnozować, wspierać, rozwijać, pogłębiać potencjał naszych uczniów. 5 maja 2011 po audycie uzyskaliśmy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, który odebraliśmy podczas uroczystej gali w Świeradowie Zdroju w dniu 10.10.2011 i tym samym i wstąpiliśmy do sieci szkół wspierających uzdolnienia. Certyfikat został przyznany na trzy lata.

Więcej informacji: http://www.dodn.wroclaw.pl/

CELE PROGRAMU:

  • Ułatwianie nauki i pomoc w procesie uczenia się,
  • Uczenie uczniów skutecznych technik i metod przyswajania wiedzy,
  • Stymulowanie rozwoju uczniów zmierzające do ujawnienia ich uzdolnień,
  • Rozwijanie kreatywności, pobudzanie myślenia twórczego, rozwój działań twórczych, stymulowanie uczniów do aktywności niekonwencjonalnej.
  • Budowanie klimatu bezpieczeństwa, w którym uczniowie ujawnią swoje mocne strony,
  • Dbałość o zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i społecznych uczniów,
  • Kształtowanie poprawnych relacji interpersonalnych,
  • Rozwijanie umiejętności samooceny, wnioskowania i planowania własnego rozwoju,
  • Stymulowanie wyobraźni i twórczego myślenia.