* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Wykaz klas Gimnazjum nr 29

ROK SZKOLNY 2017/18 – opis wszystkich klas:

 

2A

Ogólna z programem własnym z biologii i chemii, tzw. klasa biotechnologiczna, pod patronatem Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Na poziomie rozszerzonym III.1 język angielski

Na pzoiomie podstawowym III.0 język niemiecki

 

Dodatkowa liczba godzin:

+1 biologia/tydz.

+1 chemia/tydz.

 

2B

Ogólna z programem własnym z j. polskiego i matematyki, tzw. klasa technologii i komunikacji, w której uczniowie języka polskiego i matematyki uczą się poprzez blogi, programy komputerowe, internet i chmurę

Na poziomie rozszerzonym III.1 język angielski

Na poziomie podstawowym III.0 język niemiecki

 

2C

Ogólna z programem własnym z języka niemieckiego, tzw. klasa niemiecka, której uczniowie będą uczestniczyć w wymianie ze szkołą w Niemczech

Na poziomie rozszerzonym III.1 język niemiecki lub angielski

Na poziomie podstawowym III.0 język angielski/ niemiecki

 

2D

Ogólna z dodatkowymi zajęciami z kreatywności, tzw. klasa kreatywna, w której uczniowie uczą się kreatywnego myslenia i kreatywnego rozwiązywania problemów

Na poziomie rozszerzonym III.1 język angielski

Na poziomie podstawowym III.0 język niemiecki

 

Dodatkowa liczba godzin:

+1 zaj. z kreatywności/tydz.

 

2E

Ogólna z programem własnym z języka francuskiego, tzw. klasa francuska

Na poziomie rozszerzonym III. 1 język angielski

Na poziomie podstaowym III.0 język francuski

 

3A

Ogólna z innowacją pedagogiczną z biologii, chemii i języka francuskiego

Na poziomie rozszerzonym III.1 język angielski

Na poziomie podstawowym III.0 język francuski

 

Dodatkowa liczba godzin:

+1 godz. biologii/ tydz.

+1 godz. chemii/ tydz.

+1 godz. j. francuskiego z podziałem na grupy/ tydz.

 

3B

Ogólna, matematyczno – doświadczalna, z innowacją pedagogiczną

Na poziomie rozszerzonym III.1 język angielski lub niemiecki

Na poziomie podstawowym III.0 język niemiecki lub angielski

 

Dodatkowa liczba godzin:

+2 godz. matematyki/ tydz. (w tym 1 godz. z podziałem na grupy w pracowni komputerowej)

+1 godz. fizyki/ tydz.

 

3C

Ogólna, lingwistyczna we współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej i Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, z innowacją pedagogiczną

Na poziomie rozszerzonym III.1 język angielski

Na poziomie podstawowym III.0 język niemiecki

 

Dodatkowa liczba godzin:

+1 godz. j. angielskiego z podziałem na grupy/ tydz. (łącznie 4 godziny przez 3 lata nauki w gimnazjum)

+2 godz. j. niemieckiego z podziałem na grupy/ tydz. (łącznie 4 godziny przez 2 pierwsze lata nauki w gimnazjum, w ostatnim roku 3 godziny)

 

3D

Ogólna, językowo – geograficzna z elementami turystyki, w której prowadzona będzie wymiana zagraniczna ze szkołą w Lipsku, z innowacją pedagogiczną

Na poziomie rozszerzonym III.1 język angielski

Na poziomie podstawowym III.0 język niemiecki

 

Dodatkowa liczba godzin:

+2 godz. j. niemieckiego z podziałem na grupy/ tydz. (łącznie 4 godziny przez 2 pierwsze lata nauki w gimnazjum, w ostatnim roku 3 godziny),

+1 godz. geografii