* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Dokumenty pracy szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA WE WROCŁAWIU

 

STATUT GIMNAZJUM NR 29

 

Załączniki

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Program wychowawczy

Indywidualny program nauki

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

 

 

WIZJA SZKOŁY

Regulamin korzystania z kart dostępu do szkoły

Do pobrania

 

Wydruk dwustronny

Format A5, wydruk dwustronny.