* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Historia szkoły

Szkoła powstała w wyniku reformy oświaty w 1999 roku w miejsce Szkoły Podstawowej nr 104 im. Marii Konopnickiej. Działalność swą  gimnazjum rozpoczęło w roku szkolnym 1999/2000, licząc 14 oddziałów (7 klas pierwszych i 7 klas drugich) -  łącznie 368 uczniów i 32 nauczycieli oraz 9 pracowników obsługi.

Pierwszym dyrektorem szkoły została pani Marianna Boberska. Pani dyrektor kierowała szkołą do końca listopada 2011 roku.

Pierwsze egzaminy gimnazjalne  odbyły się w roku szkolnym 2002/2003. Średni wynik naszych uczniów wynosił 34 punkty, co pozwoliła nam na znalezienie się w gronie najlepszych gimnazjów we Wrocławiu. W kolejnych latach pozostaliśmy w czołówce.

Przez kilka pierwszych lat szkoła nie miała imienia. Nadanie imienia nastąpiło 28 kwietnia 2005 roku. Miało to miejsce w czasie niezwykle podniosłej uroczystości, uświetnionej przez wojskową orkiestrę oraz wiele wrocławskich znakomitości. Rodzicami chrzestnymi sztandaru szkoły zostali pani Anna Dutkiewicz i pan generał brygady Zbigniew Janoś.

Bardzo ważnym momentem był remont budynku – wymiana okien, odnowienie elewacji oraz remont sali gimnastycznej. Miało to miejsce w latach  2004-2006.

Największą chlubą szkoły są sukcesy naszych uczniów, które pozwalają nam, nieustannie, od początku istnienia szkoły, plasować się w czołówce wrocławskich gimnazjów. Ze szczegółami można zapoznać się w zakładce „nasze sukcesy”.

Z dniem 1 września 2018 roku Gimnazjum nr 29 przekształca się w innowacyjną, dwujęzyczną Szkołę Podstawową nr 29.