* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Szkolna Grupa The Power of Rights

 

„Ofiary to coś więcej niż statystyka.
Ofiary mają nazwiska. Mają daty urodzenia.

Mają swoje historie. I każda z nich ma prawo do sprawiedliwości”.

 

 

Na terenie Gimnazjum nr 29 działa Szkolna Grupa The Power of Rights, której celem jest edukacja na rzecz praw człowieka, praw zwierząt oraz przygotowanie młodzieży do aktywności społecznej. Szkolna Grupa The Power of Rights ma za zadanie kształtować i rozwijać w oparciu o prawa człowieka środowisko szkolne, budować szkolną samorządność, a przez nią społeczeństwo obywatelskie. Grupa skupia się także na działaniach uwrażliwiających społeczność szkolną na prawa zwierząt, problemy nietolerancji i agresji, pokazujących aktywne metody rozwiązywania szkolnych problemów.

 

W skład Szkolnej Grupy The Power of Rights wchodzi Szkolna Grupa Amnesty International nr 145. Amnesty International to ogólnoświatowy ruch ludzi działających na rzecz praw człowieka. Członkowie i członkinie organizacji solidaryzują się z ofiarami przypadków łamania praw człowieka. Podstawowa działalność AI to prowadzenie kampanii (m.in. Stop przymusowym wysiedleniom,  Broń pod kontrolą, Stop torturom w wojnie z terroryzmem, Stop przemocy wobec kobiet). Amnesty International bada, dokumentuje, podejmuje działania mające na celu powstrzymanie naruszeń praw człowieka oraz pomoc ofiarom tych naruszeń.

 

Od 2011 roku grupa pod patronatem Amnesty International Polska organizuje trwający dwadzieścia cztery godziny Maraton Pisania Listów w obronie poszkodowanych.

 

Spotkania w roku szkolnym 2016/2017:

w wtorki od godz. 14:25

lub

w piątki od godz. 15:15

w sali nr 18

O innych działaniach naszej Szkolnej Grupy można przeczytać na blogu: http://tporgim29.blogspot.com/