* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Udział w projektach

Projekty i programy edukacyjne:

Czym jest  projekt edukacyjny? Jest to aktywizująca metoda pracy, która inspiruje uczniów do twórczych działań i pozwala im rozwijać własne zainteresowania. To nauczanie przez działanie. Uczniowie pracują w zespołach, wybierają zadania, planują pracę, zbierają materiały, konsultują się z nauczycielami, przygotowują się do konkursów, wreszcie - prezentują swoje osiągnięcia.

Projekty i programy edukacyjne realizowane w naszej szkole służą zatem podnoszeniu poziomu nauczania, uatrakcyjnieniu naszej oferty edukacyjnej, wzbogacają proces dydaktyczny, ułatwiają pomiar poziomu umiejętności uczniów.

Oto programy i projekty edukacyjne do których przystąpiło nasze Gimnazjum

 1. SZKOŁA W MIEŚCIE – Nowatorski projekt edukacyjny wrocławskiego magistratu.  Jego cele to wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania. Do realizacji pilotażowego  projektu przystąpiło we wrześniu 2012 r. kilka wybranych szkół wrocławskich – m.in.  nasze gimnazjum. Już trzeci rok nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w różnych miejscach we Wrocławiu, takich jak: wyższe uczelnie, muzea, teatry, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Humanitarium, ZOO, Aquapark i wiele innych. Podczas tych zajęć jest realizowana obowiązująca podstawa programowa w nowej i atrakcyjnej formie. W klasach realizujących innowacje pedagogiczne taka formuła lekcji ma szczególne znaczenie – pomaga pełniej poznawać świat nauki, techniki i sztuki.

 

Strona domowa projektu „Szkoła w mieście” realizowanego w naszym gimnazjum: http://swmgim29.blogspot.com/

 

 1. Akademia Uczniowska  - Program Centrum Edukacji Obywatelskiej, rozpoczął się 2009 i trwał  do 2015 roku.

  W projekcie wzięło udział 409 uczniów naszego gimnazjum. Byli to uczniowie, którzy zostali przyjęci  do naszej szkoły w latach 2010-2012 i wyrazili chęć uczestniczenia  w projekcie. Celem zajęć w ramach Szkolnych Kół Naukowych (obejmujących przedmioty: biologię, chemię, fizykę oraz matematykę) było wprowadzenie w praktykę szkolną nowych elementów zawartych w podstawie programowej opartych na kompetencjach kluczowych, w tym głównie na: kompetencjach naukowo-technicznych,  matematycznych oraz umiejętności uczenia się. Podczas zajęć nasi uczniowie   w niewielkich grupach planowali i przeprowadzali, zgodnie z procedurą naukową, obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe, w tym projekty wzajemnego nauczania. Odbyło się 50 dziesięciogodzinnych  zajęć: 24 z biologii, 16 z chemii, 6 z matematyki oraz 4 z fizyki.  Często zajęcia odbywały się we Wrocławskim Instytucie Chemii, w Ogrodzie Zoologicznym oraz we Wrocławskich Ogrodach Doświadczeń – Humanitarium.

  W ramach projektu odbyły się wycieczki naukowe do Chorzowskiego Planetarium, Exploraparku w Wałbrzychu oraz  Krasiejowskiego Parku Nauki i Rozrywki.

              8 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Akademia uczniowska Celem jej  było spotkanie się z dyrektorami szkół i rozmowa o zdobytych doświadczeniach i efektach  współpracy z centrum Edukacji Obywatelskiej oraz  okazja do podzielenia się refleksjami i uwagami na temat zakończonego projektu.

 2. Program Szkoły Wspierającej Uzdolnienia Uczniów - celem programu jest stymulowanie rozwoju każdego ucznia, zmierzającego do ujawnienia i rozwijania jego uzdolnień. Od…. posiadamy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia i jesteśmy włączeni do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

 

 1. Bezpieczna Szkoła  - Bezpieczny uczeń – projekt realizowany w naszej szkole w roku 2013. Dzięki podjętym przez nas działaniom, nasze gimnazjum uzyskało tytuł „Szkoła bez przemocy” .

[więcej o projekcie ]

 1. Wymiana międzynarodowa polsko-niemiecka –  od 7 lat  uczniowie odwiedzają szkołę partnerską w Tettnang nad Jeziorem Bodeńskim.  W ramach rewizyty niemieccy uczniowie przyjeżdżają do naszej szkoły. Raz w roku następuje wymiana, podczas której uczniowie realizują projekty edukacyjne.

Podczas wyjazdów młodzież poznaje kulturę swojego sąsiada, nawiązuje przyjaźnie, doskonali umiejętność posługiwania się językiem obcym.

 

 1. Szkolna Grupa Amnesty International – która postawiła sobie zadanie upowszechniania wiedzy na temat praw człowieka oraz działania na rzecz wolności słowa i przeciwdziałania dyskryminacji (http://tporgim29.blogspot.com/). więcej o projekcie ]

 

 1. My dla Świata – program aktywowania grup wolontariackich do działań na rzecz społeczności lokalnej.

Charakterystyka idei programu:

http://wolontariusz.org/opis-programu-%E2%80%9Emy-dla-swiata%E2%80%9D/

 

 1. Wymiana w ramach Europejskiego Forum Młodzieży – spotkania z młodzieżą innych krajów celem wymiany informacji na temat kultur swoich narodów, wyjazdy do Londynu, na Maltę.

 

 1. Program Edukacja Ekologiczna Eco-Schools (certyfikat Zielona Flaga),– ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów. W ramach programu przeprowadzonych zostało wiele projektów o tematyce ekologicznej  pod opieką pana mgr Przemysława Żelazko – nauczyciela biologii w naszym gimnazjum.

Projekty ekologiczne:

„Kropla wody kroplą życia w mojej rodzinie”, [ więcej o projekcie ],

„Z lotu ptaka, czyli ptasia rodzina przygodę rozpoczyna”, 

„Niebieski Anioł Kreatywności, czyli drugie życie rzeczy”

 

 1. Program ochrony kasztanowców – „Ratujmy kasztanowce”

 

 1.  „Młody chemik eksperymentuje” – edukacyjny  projekt Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej, uczniowie korzystają z zajęć i laboratoriów uczelni.

 

 1. Projekt edukacyjny – LEPSZA SZKOŁA, „Sesje z plusem” – propozycja Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, której celem jest diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (z matematyki);

 

 1. Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” - program współpracy międzynarodowej, skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej. Celem programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Nasze Gimnazjum podjęło współpracę z międzynarodowymi partnerami od roku 2013.

 więcej informacji: http://www.llp.org.pl/

 

 1. Projekt edukacyjny iPhoto-my Photo realizowany od 2013 roku w ramach programu Comenius – Uczenie się przez całe życie. Celem  głównym projektu jest zachęcenie młodzieży do korzystania z nowych technologii oraz dzielenie się z rówieśnikami swoimi zainteresowaniami wykorzystując internet, fotografię oraz język angielski.

Podczas zajęć uczniowie poznają  historię własnego miasta i regionu, zdobywają nowe umiejętności na warsztatach fotograficznych, uczą się przełamywania barier językowych, współpracy z przedstawicielami innych narodowości, szacunku dla odrębności – narodowej, językowej czy kulturowej.

Więcej o projekcie: http://www.gim29.wroc.pl/index.php?c=static_dzialania_i_pasje&sid=315

 

 1. PRAWDZIWE ŻYCIE TO ZDROWE ŻYCIE Projekt szwajcarsko-polski – realizowany w latach 2011-2017, na terenie całego kraju. Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Więcej o projekcie : http://www.programszwajcarski29.blogspot.com/