* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

VICTORVICTOR

 


Konkurs „Victor” jest imprezą cykliczną o zasięgu regionalnym, przeprowadzaną przy użyciu nowoczesnych środków dydaktycznych. Konkurs jest również okazją do promocji uzdolnionych uczniów i współzawodnictwa szkół na polu wiedzy. Sama nazwa konkursu „Victor”, czyli „zwycięzca”, nawiązuje do idei szlachetnej rywalizacji wyrażonej w znanej maksymie: „Niech zwycięży najlepszy”. Zdecydowaliśmy się nie wystawiać własnej drużyny w konkursie i jak dotąd jesteśmy wierni tej zasadzie.

Finał konkursu ma charakter tematycznej imprezy, w zorganizowanie której zaangażowanych jest wiele osób, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Na szkolnych korytarzach można podziwiać piękne plakaty tematycznie związane z problematyką konkursu (efekt współpracy plastyków i uczniów zainteresowanych tematyką). W przerwach pomiędzy poszczególnymi częściami konkursu prezentowane są talenty naszych uczniów – teatralne, taneczne, filmowe i wreszcie wokalne. Ważnym elementem finału są wykłady, naukowców, którzy dodatkowo układają kilka autorskich pytań do konkursu.

Pierwsze cztery edycje (2009-2012) były przeprowadzane przy użyciu zdalnego systemu udzielania odpowiedzi Testico. Uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania zamknięte. Obecnie postawiliśmy na twórcze podejście do przedstawionego problemu badawczego. Chcemy zaangażować szkoły z różnych poziomów edukacyjnych i włączyć je do naukowej współpracy.    

Zawsze staramy się o atrakcyjne nagrody. Jedną z nich jest szklana statuetka "Victora", przygotowana przez p. Marię Kuleszą, nauczycielkę plastyki w naszej szkole.

Dotychczas odbyły się następujące edycje