* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Szkolny wolontariat

«Jesteście znakiem nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem, otwieracie niewyczerpane źródła poświęcenia, dobroci posuniętej aż do heroizmu, które wypływają z ludzkiego serca» — napisał Jan Paweł II w przesłaniu, które skierował do wolontariuszy na całym świecie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Watykan, 5 grudnia 2001 r.

Zostań Wolontariuszem w Gimnazjum nr 29! To ciekawa, ubogacająca przygoda!

Wolontariusz, to ktoś, kto bezinteresownie chce działać na rzecz innych osób, instytucji, akcji, by w ten sposób zmieniać świat na lepsze.

Szkolny Wolontariat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Żyj kolorowo” w ramach projektu „My dla świata”. Koordynatorką  szkolnej grupy wolontariuszy jest p. Monika Kordylewska.

CO ROBIMY?

Wolontariusze dzielą się na takich, którzy mają stałe dyżury w instytucjach współpracujących ze szkołą, np. prowadzą kursy językowe lub korepetycje komputerowe dla seniorów. Co roku pojawiają się nowe miejsca, oferujące możliwość stałych działań, np. świetlice, biblioteki itp. Jest też grupa wolontariuszy, którzy spotykają się regularnie z koordynatorką w szkole, by wymyślać akcje lub angażować się w zewnętrzne jednorazowe projekty.

Szkolny Wolontariat będzie organizować jednorazowe akcje, w których będzie mógł wziąć udział każdy wolontariusz.

Będziemy współpracować z różnymi instytucjami lokalnymi, zajmującymi się pomocą dla dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych. Chcemy pomagać profesjonalnie, dlatego będziemy doskonalić się poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach wolontariuszy.

Bierzemy udział w konkursach dla wolontariuszy. Mamy już nasze sukcesy:

2014/2015 Laureat Konkursu Ośmiu Wspaniałych – Paweł Grzymkowski

2013/2014 Premiowane Wyróżnienie w Konkursie Ośmiu Wspaniałych – Alicja Tomes

2009/2010 Premiowane Wyróżnienie dla Grupy Szkolnego Wolontariatu w Konkursie Ośmiu Wspaniałych

 

JAK MOŻNA ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

  1. Zgłoś się we wrześniu do p. Moniki Kordylewskiej – późniejsze zgłoszenie nie będzie możliwe. Nawet jeśli masz swój własny pomysł na działania, powinieneś formalnie być zgłoszonym wolontariuszem w szkole. Tylko takie zgłoszenie upoważni Ciebie do otrzymania zaświadczenia o byciu wolontariuszem i wpisu na świadectwie.
  2. Zapoznaj się na stronie internetowej szkoły – w zakładce AKTUALNOŚCI - z regulaminem Programu „My dla świata” i Regulaminem Szkolnego Wolontariatu.
  3. Pobierz z AKTUALNOŚCI niezbędne dokumenty (Porozumienie i kwestionariusz,  Zgodę rodziców), zapoznaj się z nimi, wydrukuj, wypełnij, podpisz i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym), a następnie złóż u p. Kordylewskiej.  
  4. Załóż Dzienniczek Wolontariusza (znajdziesz go także w Aktualnościach) i notuj w nim wszelkie formy zaangażowania wolontariackiego szkolnego i pozaszkolnego. Zbieraj potwierdzenia udziału od organizatorów zewnętrznych akcji i działań.  Pamiętaj, że trzeba angażować się regularnie.
  5. Działaj regularnie, bierz udział w spotkaniach ze szkolną koordynatorką wolontariatu.
  6. Pod koniec roku szkolnego oddaj sprawozdanie i dołącz wypełniony Dzienniczek Wolontariusza. Na tej podstawie otrzymasz zaświadczenie potwierdzające, że byłeś aktywnym wolontariuszem w danym roku szkolnym. 

Informacji o spotkaniach szkolnego wolontariatu i akcjach szukaj:

  • w Aktualnościach na szkolnej stronie internetowej – tam we wrześniowym wpisie znajdziesz także wymagane dokumenty.
  • na Facebooku – każdego roku zakładamy naszą zamknięta grupę – może do niej dołączyć uczeń naszej szkoły, który złożył dokumenty wolontariackie i stał się przez to wolontariuszem.
  • na blogu - http://g29dlaswiata.blogspot.com/p/blog-page_5.html

 

Zapraszamy. Przyłącz się do nas!