* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Konkursy

Uczniowie naszej szkoły biorą systematycznie udział w różnych konkursach przedmiotowych i międzyprzedmiotowych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 r. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2013 roku uzyskanie tytułu laureata w wybranych konkursach uprawnia uczniów do przyjęcia do danej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od innych kryteriów – uczniowie są też zwolnieni z pisania odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

 Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, których laureaci przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów:

  1. Konkursy: języka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami WOS, matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego występujące pod wspólną nazwą ,,zDolny Ślązak Gimnazjalista".
  2. Konkurs pod nazwą ,,Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów".
  3. Konkurs matematyczny -,,Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów".
  4. Konkurs informatyczny - ,,Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów".
  5. Konkurs języka angielskiego -,,Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów".

Linki do stron konkursów

http://dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/index.html
http://www.liganaukowa.pl/
http://www.omg.edu.pl/
http://oig.edu.pl/
http://www.ojag.wsjo.pl/

Inne konkursy, w których często bierzemy udział:

,,Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej"
http://www.losyzolnierza.pl/

konkurs ,,Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 - 1956",
http://dodn.pl/news-1570.htm

Ogólnopolski Konkurs „Ojczyzna Polszczyzna”
http://www.ojczyznapolszczyzna.pl/index.php/

Ogólnopolski konkurs na felieton
http://felieton.lo12.wroc.pl/

Konkurs matematyczny „KOMA”
http://www.fmw.uni.wroc.pl/?q=dla-uczni%C3%B3w/koma/konkurs-matematyczny-koma

 „Wrocławski Konkurs Matematyczny”
http://www.matematyka.wroc.pl/konkursymatematyczne/iii-wroc%C5%82awski-konkurs-matematyczny-dla-uczniow-klas-i-iii-gimnazj%C3%B3w

Konkurs „Matematyka i ekonomia”
http://www.matematyka.wroc.pl/konkursyinterdyscyplinarne/ii-konkurs-matematyka-i-ekonomia

Regionalny Konkurs Chemiczny ,,Młody chemik eksperymentuje"
http://www.wch.pwr.wroc.pl/files/prv/id1/mlody-chemik/2013/Info_Konkurs%20Chem_2013.pdf

Konkursy geograficzne

http://bloghumboldta.blogspot.com/p/konkurs-w-gimnazjum-24.html

Konkursy o Wrocławiu i tematyce regionalnej

http://bloghumboldta.blogspot.com/p/towarzystwo-miosnikow-wrocawiai-urzad.html

Olimpiady wiedzy o Janie Pawle II -  Olimpus - http://www.olimpus.edu.pl/jan-pawel-ii

Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" – konkurs dla indywidualnych wolontariuszy i grup wolontariuszy.

 http://swiatnatak.pl/programy.html

Powiatowy konkurs WRATISLAVIA SACRA”  - w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia

http://tmw.com.pl/konkursy-2/wielkia-nagroda-wroclawia/

Wojewódzkie konkursy "Wędrówki szlakiem wartości".
Kategorie: konkurs plastyczny, literacki, recytatorski, multimedialny, filmowy, fotograficzny, wiedzy o Dolnym Śląsku:
http://www.paxetbonum.pl/konkursy/konkursy