* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Mirosława Musielak - Bełkot

Zastępca przewodniczącego RR: p. Anna Gruntkowska

Skarbnik Rady Rodziców: p. Monika Szczucińska - Parczyk

Sekretarz: p. Maja Wójcik - Wojnarowska

 

Komisja Rewizyjna:

p. Nina Zimoląg

p. Tomasz Mihułka

p. Sylwia Nadolska