* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Dokumenty

Przed podjęciem decyzji o wyborze naszej szkoły prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

STATUT SZKOŁY,

WIZJA SZKOŁY.

Rodzice i Uczniowie mogą oczekiwać od szkoły, że będzie jak najlepiej kształciła i wychowywała młodzież.

Jednakże od Rodziców poza zaakceptowaniem powyższych dokumentów również oczekujemy:

  • systematycznego i rzetelnego zainteresowania postępami dziecka w nauce,
  • współpracy i wsparcia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczego,
  • dbałości o dobre imię szkoły,
  • dobrej komunikacji,
  • nastawienia na szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych czy problematycznych.

Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka do naszej szkoły konieczne jest przyjęcie powyższych warunków. Złożenie dokumentów aplikacyjnych potwierdza znajomość Statutu oraz Wizji Szkoły oraz akceptację niniejszych zasad. Dzięki temu wszyscy RAZEM dążymy w tym samym kierunku.