* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Biblioteka

Zapraszam w godzinach:

poniedziałek 8:55 - 14:55

wtorek 8:30 - 14:30

środa 8:00 - 14:20

czwartek 10:00 - 16:00

piątek 8.55 - 13:30

 

 • Biblioteka znajduje się na parterze.
 • Jest wolny dostęp do półek.
 • Wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu  i elektronicznego katalogu w systemie Prolib.
 • Księgozbiór liczy ok. 9 tyś pozycji. Zbiory obejmują:
  - lektury szkolne,
  - literaturę popularno-naukową,
  - literaturę piękną dla dzieci i młodzieży (powieści obyczajowe, przygodowe, science-fiction),
  - zbiór audiowizualny.

Poprzez aktywny udział w procesie dydaktycznym i życiu kulturalnym placówki biblioteka jest miejscem wspólnej pracy i  twórczych spotkań uczniów i nauczycieli, natomiast nauczyciel bibliotekarz – osobą, która wspomaga uczniów w ich wszechstronnym rozwoju, a nauczycieli w ich codziennej pracy i doskonaleniu zawodowym.

Staram się stworzyć takie warunki w bibliotece, aby uczeń przychodził do niej nie tylko uczyć się i pracować.

Te warunki to miła i serdeczna atmosfera, w której można porozmawiać o sukcesach i porażkach, znaleźć pociechę w trudnych chwilach, odpocząć w ciszy i spokoju, ukryć się przed całym światem.

Czasami potrzebne są prozaiczne rzeczy - nierzadko jednak „ratujące życie” - takie, jak igła z nitką albo szklanka wody czy dobre słowo. Te nieformalne kontakty, tak trudne do  opisania, w dużej mierze świadczą o efektywnej pracy biblioteki.

Katarzyna Rzeźniczak nauczyciel-bibliotekarz