* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Aktualności

Klasy dwujęzyczne w SP 29

Szkoła Podstawowa nr 29 od 1 września 2018 roku zaprasza do klas VII dwujęzycznych.

Aby zakwalifikować się do takiej klasy należy do 17 IV 2018 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Gimnazjum nr 29 (od 1.09.2018 SP 29) złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej.

Następnie 11 V 2018 roku o godz. 10 należy przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych. Sprawdzian ten nie bada umiejętności językowych, lecz predyspozycje do nauki języka obcego. Przykładowe testy można znaleźć w internecie. 

Do sprawdzianu predyspozycji kandydat do klasy dwujęzycznej w SP 29 przystępuje w budynku Gimnazjum nr 29 przy ul. Kraińskiego 1 we Wrocławiu. Wyniki sprawdzianu oraz lista zakwalifikowanych do klasy dwujęzycznej zostanie wywieszona dnia 28 V 2018 roku w holu naszej szkoły. Aby zdać test i zakwalifikować się do klasy należy osiągnąć wynik 30%.

W klasie siódmej dwujęzycznej uczniowie będą uczyć się języków obcych w następującym wymiarze:

- język angielski 4 godz. tygodniowo,

- język niemiecki od 4 do 6 godz. tygodniowo,

- muzyki, informatyki i religii (religia to przedmiot nieobowiązkowy) uczniowie będą uczyć się także po niemiecku. Początkowo w podstawowym zakresie, a w miarę nabywania umiejętności językowych w coraz większym zakresie. W klasie ósmej po niemiecku prowadzona będzie zamiasta muzyki edukacja dla bezpieczeństwa.

Naszym celem jest, aby absolwent Szkoły Podstawowej nr 29 w stopniu komunikatywnym posługiwał się dwoma językami obcymi - angielskim i niemieckim, stąd rozszerzony program realizujemy właśnie z tych dwóch języków. 

Uczniowie z SP 63, którzy przechodzą do naszej szkoły do klasy siódmej dwujęzycznej także zdają sprawdzian i następnie będą podzieleni na klasę A i B według dotychczasowego układu w szkole na Menniczej. /Uczniowie z obecnej klasy VIc mają mozliwość wyboru klasy A lub B/

Przed rekrutacją do klasy dwujęzycznej najpierw prosimy zapoznać się z regulaminem, później wypełnić wniosek oraz deklarację. Dokumenty dostępne są w sekretariacie Gimnazjum nr 29 oraz tutaj:

REGULAMIN

DEKLARACJA

WNIOSEK DLA KANDYDATÓW Z SP 63

WNIOSEK DLA KANDYDATÓW SPOZA SP 63

 

 

WYJĄTKOWA OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS VII

 

Z satysfakcją pragnę poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Republiką Federalną Niemiec i uczniowie klas VII dwujęzycznych, jako nieliczni na Dolnym Śląsku, będą mieli możliwość rozszerzonej nauki języka niemieckiego.

Oferta jest propozycją - nie obowiązkiem, ale chcielibyśmy, aby skorzystali z niej wszyscy uczniowie klasy VII dwujęzycznej, gdyż jest naprawdę unikatowa w skali Wrocławia i całego kraju!

Od 1.09.2018 nasi uczniowie będą mieli możliwość bezpłatnej nauki języka niemieckiego w jeszcze bardziej rozszerzonym wymiarze - 6 godz. tygodniowo z podziałem na grupy maks. 12 osobowe. Oferta obejmuje klasę VII i VIII SP29. Uczniowie klas młodszych w przyszłości także będą mieli możlwość skorzystania z tej oferty, gdyż nawiązaliśmy współpracę na kilka najbliższych lat!

Po roku szkolnym, w okresie wakacji, uczniowie będą mogli wziąć udział w 4-tygodniowym bezpłatnym wyjeździe do Niemiec, aby w naturalnych warunkach szkolić umiejętność porozumiewania się w języku obcym. 

Natomiast pod koniec VIII klasy uczniowie korzystający z 6-godz. nauki języka niemieckiego będą mieli możliwość zdawania egzaminu, by uzyskać dyplom DSD. Certyfikat ten jest międzynarodowym potwierdzeniem znajomości języka niemieckiego i stanowi przepustkę np. do nauki i studiowania w Niemczech.

Powyższa oferta jest w pełni bezpłatna dla naszych uczniów klas siódmych dwujęzycznych!

Zapraszamy!

Do zobaczenia w Szkole Podstawowej nr 29:)

Marek Sempik, 2018-02-10